Vattengrävning och dränering

markarbete-bjurbacks-maskintjanstVare sig det handlar om vattengrävning och dränering till ditt permanenta boende eller fritidshus så kan vi hjälpa dig med ingrävningen av vatten. Kanske vill du göra om din sommarvattenledning till en året runt-lösning så du har vatten året om?

Vid dräneringsarbeten gräver vi diken för att leda bort oönskat grundvatten eller ytvatten från ett område, exempelvis en tomt vid grundläggning eller gatu- och vägbygge.

 

 

 

Intresseanmälan:

Namn: (obligatorisk)

Telefon: (obligatorisk)

E-post: (obligatorisk)

Jag vill veta mer om:
AvloppsgrävningVattengrävning & saneringMarkarbeten & planeringSnöröjning & sandningKabelförlängning & linjearbete

Meddelande: