Om Bjurbäcks Maskintjänst

Bjurbäcks Maskinservice startades 2006 och ägs av Jan Bjurbäck.
Idag har företaget 2 anställda där man vid behov tar in underleverantörer.

Bjurbäcks Maskintjänst erbjuder tjänster inom:


Avloppsgrävning

Vattengrävning och dränering

Markarbeten och planering

Snöröjning och sandning

Kabelförlängning och linjearbete

Om Jan Bjurbäck:

Jan började sin bana genom en verkstadsmekanisk utbildning. Han fick jobb på Kurt Sandbergs Åkeri AB och där han bland arbetade för Tectel i Vindeln AB. Under dessa år hade han även uppdrag för Umeå Energi och då förstod Jan att det fanns ett behov av yrkeskunniga som kunde köra linjeutrustad traktorgrävare. Det var också då han beslöt att starta eget – Bjurbäcks Maskinservice.

Företaget fick förfrågan att börja köra åt Umeå Energi och gjorde detta under ett optionsår. Därefter ingick man i nya avtal och Bjurbäcks Maskin fick fortsatt förtroende.

 

jan-bjurbäck-bjurbäcks-maskintjänstJAN (JANNE) BJURBÄCK
VD och ägare till Bjurbäcks Maskintjänst AB

philip

PHILIP RIBACK
Bjurbäcks Maskintjänst AB