Avloppsgrävning

slamavskiljare3-umea-bjurbacks-maskintjanstLåt oss hjälpa dig med din avloppsgrävning och du får ett fungerande avlopp utan luktproblem. När projektering görs så gräver vi provgropar för bedömning av grundvattennivån, grundvattnets strömningsriktning samt kvalitén i marken.

Utifrån resultaten och reningskraven som Naturvårdsverket ställer projekterar vi sedan arbetet och för dig som vill lämna över hela ansvaret kring avloppsgrävning erbjuder vi även totalentreprenad.

Det innebär att ni kan lämna projektet i våra händer och vi ser till att allt genomförs, från prospektering till grävning samt inköp och installation av avlopp eller trekammarbrunn.

Intresseanmälan:
Namn: (obligatorisk)

Telefon: (obligatorisk)

E-post: (obligatorisk)

Jag vill veta mer om:
AvloppsgrävningVattengrävning & saneringMarkarbeten & planeringSnöröjning & sandningKabelförlängning & linjearbete

Meddelande: