Välkommen till Bjurbäcks Maskintjänst!

avlopp2-umea-bjurbacks-maskintjanst
AVLOPPSGRÄVNING
Du får en totalentreprenad, från prospektering till grävning samt inköp och installation av avlopp eller trekammarbrunn.
Läs mer »

sandning-skottning
SNÖRÖJNING & SANDNING
Vare sig du är privatpersoner, företag eller föreningar så hjälper vi dig med snöröjning, plogning och sandning.
Läs mer »

kabelforlangning-linjearbete-bjurbacks-maskinservice
KABELFÖRLÄNGNING & LINJEARBETE
Du kanske vill ha hjälp med exempelvis fiber- eller kabeldragning till garage eller kringliggande fastigheter.
Läs mer »